17 aug 2018

Base Gruppen vant fram med søksmål

Stavanger tingrett har i dag tilkjent Base Gruppen AS 14 millioner kroner som erstatning etter søksmålet som ble anlagt mot The Property Group AS, Petrus AS, Kjetil Andersen, Petter Smedvig Hagland og Thomas Mjeldheim i forbindelse med kjøp av Alstor-tomten i 2016.

17 aug 2018

I tillegg må Kjetil Andersen og The Property Group AS betale 622.216 kroner til Base Gruppen AS som erstatning for påløpte sakskostnader i forbindelse med bevissikring.

Alfred Ydstebø.

– Dommen er en seier for vårt syn på saken og vi er glad for at de prinsipielle sidene nå er avklart, sier Alfred Ydstebø, administrerende direktør i Base Gruppen AS.

Utmålingen av erstatningsbeløpet er atskillig lavere enn saksøkers krav. Base Gruppens prosessfullmektig Fredrik Gisholt sier det er av underordnet betydning.

– Vi har gått gjennom samtlige dommer i erstatningssaker som gjelder brudd på konkurranseklausul, aldri har erstatningssummen blitt så høy som i denne, sier Gisholt

Leave a comment
Flere innlegg
Kommentarer
Kommentar