Aktivt år i konsernet

Konsernregnskapet til Base Gruppen AS viser et overskudd på 5,1 millioner kroner for 2018. Dette er en resultatforbedring på nærmere 50 millioner kroner i forhold til 2017. Konsernets omsetning på 103 millioner kommer hovedsakelig fra eiendomsprosjekter innen næring og bolig, samt fra salg av private helsetjenester via datterselskapet Abri Dialogue.

Base Gruppen har solgt deler av sin aksjebeholdning i det amerikanske finansselskapet B. Riley Financial. Totalt er det solgt aksjer for i underkant av 20 millioner kroner. Balanseførte verdier på disse aksjene er skrevet ned i tidligere års regnskaper, og er da solgt til bokførte verdier i 2018. Det er ikke foretatt ytterligere nedskrivninger av de gjenværende aksjene i B. Riley Financial.

Base-konsernet har betalt ned i underkant av 100 millioner i gjeld i løpet av 2018. Konsernets egenkapital er 113 millioner kroner pr 31.12.2018, med betydelige merverdier knyttet til den verdijusterte egenkapitalen.

Abri Dialogue AS hadde i 2018 en omsetning på 42,3 millioner kroner, og et overskudd på kr 0,7 millioner. Dette er et selskap i vekst, og det forventes en betydelig økning i omsetningen i årene fremover.

Base Bolig AS eies pr 31.12.2018 med 49 % av Base Gruppen. Base Bolig-konsernet har hatt et godt år i 2018. Base Bolig-konsernet har et overskudd på 32,6 millioner i 2018. Base Bolig er et selskap i vekst, og i juni 2019 er det gjennomført en større emisjon for å legge til rette for ytterligere ekspansjon.

Det er stor aktivitet i Base Bolig og prosjekter som Ledaal Park, Ovalen Sandnes og Sentrumsparken i Randaberg er under full utbygging, med første ferdigstillelse i løpet av 2019.

Base Property AS har et overskudd på 9,4 millioner kroner i 2018. Resultatet kommer hovedsakelig fra salg av ferdigstilte prosjekter. Base Property AS sine prosjekter er hovedsakelig organisert i egne datterselskaper. Base Property-konsernet har mange prosjekter under utvikling, blant annet høyhuset i Knud Holms gate 8 i Stavanger sentrum, partnerskapet i Paradis og utviklingen av tidligere Sandnes rådhus til helsepark.

Base Gruppen har prosjekter under bygging for nærmere 1 milliard kroner i 2019.