Base Community til Nordsjø Kontorpark

Delingskonseptet og kontorfellesskapet Base Community blir en del av tilbudet i…