Finanssjef

Stillingsinnhold og ansvarsområder

 • Finansielle analyser, inklusive avviksanalyser for løpende prosjekter og budsjetter.
 • Utarbeide likviditetsanalyser og prognoser.
 • Oppfølging og rapportering til blant annet långivere og partnere.
 • Kontakt med banker/datterselskaper, partnere, ledelse og styret.
 • Bistå i forbindelse med utarbeidelse av styredokumentasjon.
 • Bistå i prosjektvurderinger, potensielle oppkjøp ogsalg, inklusiv mulige DD-prosesser.
 • Bistå administrerende direktør og styreleder i forbindelse med ulike prosjekter.

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse på siviløkonomnivå.
 • Minimum 5 års erfaring fra tilsvarende oppgaver.
 • Inngående kunnskap og erfaring i bruk av Excel og økonomiske modeller.
 • Meget god formulering og fremstillingsevne.
 • Gode kommunikasjonsevner.

Egenskaper

 • Strukturert med stor arbeidskapasitet.
 • Forretningsforståelse og kommersiell legning.
 • Nøyaktig og disiplinert.
 • Høy integritet.
 • Kunne trives i et hektisk miljø.

Regnskapssjef

Stillingsinnhold og ansvarsområder

 • Ansvarlig for å utarbeide alle regnskaper i Base-konsernet,herunder datterselskaper.
 • Kvalitetssikring av prosjektkalkyler.
 • Oppfølging av datterselskaper.
 • Ansvarlig for skatt og merverdiavgift.
 • Utarbeide og vedlikeholde rutiner ogforretningsprosesser.
 • Kontakt og samhandling med regnskapsfører og revisor.
 • Dialog og rapportering til  ledelse, styre, partnere oginterne forretningsenheter.

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse på siviløkonom-, revisjons- eller masternivå.
 • Lang erfaring fra tilsvarende oppgaver og/eller revisjon.
 • Erfaring fra anvendelse av økonomiske modeller og relevante konsolideringsverktøy.
 • Meget god formulerings og fremstillingsevne.
 • Gode kommunikasjonsevner.

Egenskaper

 • Strukturert med stor arbeidskapasitet.
 • Selvstendig og faglig sterk.
 • Nøyaktig og disiplinert.
 • Høy integritet.
 • Kunne trives i et hektisk miljø.

Søknadsfrist: 30. mai 2018. Søknad med CV sendes Anne-Brit Torvestad på e-post abt@basegruppen.no.

Spørsmål om stillingene kan rettes til Eirik Iversen på tlf. 400 36 060.

Base Gruppen AS er eierselskapet i Base-konsernet. Konsernet driver eiendomsutvikling innen næringseiendom, hotell og bolig og er engasjert innen omsorg og private helsetjenester i Abri Dialogue. Selskapet utfører hovedkontorfunksjoner for datterselskapene i gruppen.