Vårt arbeid med åpenhetsloven

Åpenhetsloven gir alle rett til å få tilgang til informasjon om virksomheters beslutningsprosesser.  Som eiendomsutvikler handler vi i samsvar med lover og regler som gjelder. Åpenhetsloven er utformet for å sikre gjennomsiktighet og åpenhet i våre aktiviteter.

Her er noen av de viktigste prinsippene vi følger for å sikre åpenhet i vår virksomhet:

Informasjonsdeling: Vi er forpliktet til å dele relevant informasjon om våre prosjekter, utviklingsplaner og beslutningsprosesser. Vi streber etter å gi publikum tilstrekkelig informasjon til å forstå hva vi gjør og hvordan vi jobber.

Offentlig konsultasjon: Vi oppfordrer til aktiv deltakelse fra lokalsamfunnet og interessenter gjennom offentlige konsultasjoner. Dette gir folk muligheten til å gi tilbakemeldinger, stille spørsmål og komme med innspill i våre utviklingsprosesser.

Rapportering og dokumentasjon: Vi opprettholder nødvendig dokumentasjon og rapportering for å sikre sporbarhet og gjennomsiktighet. Dette inkluderer registrering av relevante møter, korrespondanse og beslutninger som er tatt i forbindelse med våre prosjekter.

Etisk praksis: Vi jobber i tråd med høyeste etiske standarder og er transparente i vår forretningspraksis. Vi tar avstand fra enhver form for korrupsjon, bestikkelser eller urettferdig påvirkning i våre relasjoner med samfunnet, offentlige myndigheter og andre interessenter.

Informasjonskanaler: Vi tilbyr flere kanaler for publikum å få tilgang til informasjon om våre prosjekter. Det inkluderer våre nettsider, sosiale medier, informasjonsmøter, offentlige kunngjøringer og kontakt med vår samfunns- og myndighetskontakt.

Ved å handle i samsvar med disse prinsippene, sikrer vi at våre prosjekter blir gjennomført med ansvarlighet og hensyn – i tråd med gjeldende lover og regler.

For mer informasjon om hvordan Base Gruppen jobber for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, fyll ut skjemaet og vi kontakter deg tilbake innen kort tid.