Om oss

Base utvikler næringseiendommer og nye boliger. Vi håndterer hele prosessen fra idé til ferdig bygg i tett samarbeid med utvalgte arkitekter, entreprenører og leverandører. Du finner våre næringsprosjekter hovedsakelig i Stavanger-regionen, men også sentralt på Østlandet og i bergensområdet. Utvikling av boligprosjekter fra Base skjer på Nord-Jæren.


Nøkkeltall og fakta om Base

Base ble startet i 2007 av finans- og forretningsmannen Alfred Ydstebø. Formålet var, og er fortsatt, utvikling av eiendomsprosjekter innen handel, næring, hotell og bolig.

Siden oppstarten har selskapet utviklet over 100.000 m² næringseiendom og ferdigstilt mer enn 400 boliger. Mer er i vente:

  • Base har i dag rundt 100.000 m² næringseiendom under utvikling i ulike prosjektfaser.
  • Base har i dag rundt 2000 boliger under utvikling, noe som tilsier investeringer på omtrent 10 milliarder kroner.

Med 14 håndplukkede ansatte med ulik bakgrunn og erfaring, har Base i dag et tverrfaglig miljø og meget sterkt team som skal ta selskapet inn fremtiden.

Besøk oss på Eiganes i Stavanger

Base holder til i Niels Juels gate 50, Stavanger, der vi har totalrenovert Hermetikklaboratoriet fra 1931. Stikk gjerne innom og se hvorfor «Hermetikken» ble tildelt Verneprisen av Stavanger kommune og Fortidsminneforeningen i 2018.

Noen kjennetegn ved alle Base-prosjekter:

  • Beliggenheten skal ha urbane kvaliteter og være nær kollektivknutepunkt – vi bygger der folk vil være.
  • Sluttbruker, enten det er leietaker i et næringsbygg eller kjøper av en bolig, skal ha mulighet til å påvirke det endelige resultatet – vi lytter til kundene.
  • De arkitektoniske løsningene skal være svært godt tilpasset stedet – vi tilfører merverdi til nabolaget.
  • De tekniske løsningene skal være i forkant av gjeldende forskrifter – vi bygger for fremtiden.

Boligutvikling fra Base – slik jobber vi:

Vi i Base utvikler boliger med tanke på de som skal bo i dem. Derfor har vi innrettet vår organisasjon, inklusive ledelse, prosesser og kultur, for å effektivt kunne imøtekomme kundenes skiftende behov og preferanser. Denne kundeorienteringen skal resultere i boliger med stor verdi for beboerne og at de får en best mulig opplevelse av sitt nye hjem. I praksis gjør vi dette gjennom tett dialog med kundene, blant annet gjennom prosjektrelaterte spørreundersøkelser og samarbeid med markedets beste arkitekter og rådgivere.


Nye næringseiendommer fra Base – slik jobber vi:

Vi i Base jobber aktivt og kontinuerlig med markedet for å ha en god dialog med mulige leietakere. Parallelt med markedsarbeidet kartlegger vi interessante tomteområder, og vi har samarbeids- og opsjonsavtaler med en rekke tomtebesittere i regionen. Når vi avdekker et behov for nye lokaler blant leietakerne vi er i dialog med, er vi trygge på at vi allerede har tomter med relevant beliggenhet tilgjengelig.

Når prosessen med leietaker blir konkret, går vi enten inn i et partnerskap med grunneieren eller realiserer opsjonen ved kjøp. På denne måten kan vi som eiendomsutviklere samarbeide med mange ulike grunneiere samtidig for å være i stand til å tilby markedet relevante utviklingsprosjekter. Slik unngår vi også å binde oss til noen få tomter eller områder. Vi tror nemlig at det er markedet selv som avgjør hvilken beliggenhet som er mest relevant til enhver tid.

Base utfører hele prosessen fra inngåelse av leieavtale, kjøp og regulering av tomt, utvikling av eiendomsprosjektet, finansiering, gjennomføring av byggeprosjektet og overlevering til leietaker(e). Vi stifter som regel et SPV-selskap (et spesialforetak) for hvert enkelt prosjekt med en dedikert prosjektorganisasjon og totalentreprenør for å sikre rett kompetanse til rett type bygg. Ingen prosjekter er like og må derfor optimaliseres hver gang.