Urban Sea Hotel

Nøkkeldata

  • Sted: Sandnes
  • Byggtype: Hotell, kontor, næringsareal
  • Størrelse: 12,000 m²
  • Arkitekt: Link Arkitekter

Om prosjektet

Base Property skal sammen med Ineo Eiendom utvikle et nytt hotell med kontor- og næringsareal i Havneparken i Sandnes indre havn.


Ta kontakt

Kontaktperson marked

Siri Ommedal
Markedsansvarlig
si@baseproperty.no
917 48 077

Kontaktperson prosjekt

Andreas Poulsson
Daglig leder
ap@baseproperty.no
990 14 356