Forusbeen 35

Nøkkeldata

  • Sted: Stavanger
  • Byggtype: Bolig og næring
  • Boliger: 230
  • Status: Under utvikling
  • Arkitekt: Eder Biesel Arkitekter

På Forus skal Base og Norwegian Property utvikle og bygge et spennende kombinert bolig- og næringsprosjekt.

Det er det gamle hovedkontoret til BP, og senere Telenor, som nå gjennomgår en total omregulering til kombinert bolig- og næringsformål.

I alt skal det bygges omtrent 230 nye boliger i form av rekkehus og leiligheter og et eget næringsbygg. Næringsbygget vil bestå av publikumsrettet virksomhet i 1. etasje, som dagligvarebutikk. Også Montessoriskolen planlegger å etablere seg her.

Det vil legges vekt på en grønn og miljømessig profil. Vi ønsker å skape fellesområder som kan benyttes av beboerne og som skaper et godt boområde.


Beliggenhet

Forusbeen 35, Stavanger, Norge


Bilde galleri


Ta kontakt

Jeanette Tunge
Salgs- og markedsansvarlig
jt@basebolig.no
992 97 670

Martha Block Watne
Salgsleder
martha@basebolig.no
900 79 198