Sverdrupkvartalet

Nøkkeldata

  • Sted: Stavanger
  • Byggtype: Bolig & næring
  • Boliger: 35
  • Status: Under prosjektering
  • Arkitekt: LPO Arkitekter

Sverdrupkvartalet er lokalisert sentralt i Stavanger, i et område som de siste årene har vært i rivende utvikling.

Nå starter Aton, Base Bolig og LPO Arkitekter reguleringsprosessen for å skape et kvartal beboere og omgivelser kan være stolte av.

Hovedelementene i prosjektet:

  • Platået gir plass til et uteområde som skal være tilgjengelig både for beboere og nabolag.
  • Et kontorbygg mot sør markerer kvartalets grense mot sentrumskjernen, som ivaretar ønsket om en variert bybebyggelse og varierte funksjoner.
  • Fra næringsbyggets takterrasse blir det fantastisk utsikt over sentrumshalvøya, fjord og fjell.
  • Boligene skal bidra til å reetablere et variert og tydelig kvartal. På bakkeplanet kommer det aktive fasader både ut mot Sverdrups gate og mot den indre, pulserende handlegata.
  • Varierte takformer og materialer, og bygningsvolumer skal ivareta det arkitektoniske uttrykket i den omliggende bebyggelsen.

Det er LPO Arkitekter som har fått oppdraget med å utvikle Sverdrupkvartalet videre. LPO er Oslo-baserte, men har spesialisert seg på transformering av byområder over hele landet. Blant annet har de detaljprosjektert Vervet i Tromsø, og tilbake i 2004 vant de arkitektkonkurransen om utbygging og transformasjon av Vulkan industriområde i Oslo.


Beliggenhet

Tanke Svilands gate 17, 4007 Stavanger, Norge


Bilde galleri


Ta kontakt

Jeanette Tunge
Salgs- og markedsansvarlig
jt@basebolig.no
992 97 670

Martha Block Watne
Salgsleder
martha@basebolig.no
900 79 198