AKTUELT

God drift og økt egenkapital

Konsernregnskapet for Base Gruppen AS viser et driftsresultat på 43 millioner kroner (EBITDA) i 2020.

Les mer


Prima Nordic kjøper Abri Dialogue fra Base Gruppen

Prima Nordic AS er en ledende leverandør av private helse- og omsorgstjenester i Norge, og inngår som en del av Sodexo-konsernet.

Les mer


Per Haarr inn i styret til Base Gruppen

I tillegg til styrevervet skal han være konsulent og rådgiver.

Les mer


Aktivt år i konsernet

Det har vært et aktivt og godt år for konsernet Base Gruppen.

Les mer