Fjelltun overtas av Base Bolig og blir til leiligheter

1. juli 2017 var det slutt for tradisjonsrike Fjelltun Bibelskole på på Mariero. Nå skal Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og Base Bolig utvikle 80 til 100 leiligheter på de to eiendommene i Gulaksveien.

De to siste årene har Fjelltun fungert som studenthjem med 56 hybler, den virksomheten vil bestå til neste sommer. Men reguleringsprosessen for å omgjøre eiendommene til leiligheter har allerede pågått en god stund, det neste året skal Base Bolig gå sammen med NLM i den videre prosessen. Deretter vil Base overta prosjektet i sin helhet.

– Base var tidlig på banen i salgsprosessen. Det var viktig for oss å finne en samarbeidspartner som vi både har god kjemi med, og som deler de samme tankene om reguleringsprosessen videre, sier daglig leder i NLM Eiendom Stavanger, Birger Helland.

Pris rundt 70 millioner

Underveis i reguleringsprosessen vil Base Bolig kjøpe ut NLM, men det betyr ikke at det blir store endringer i planene som allerede er lagt. Den endelige prisen vil bli bestemt ut ifra den godkjente reguleringen, men det antas at den ender opp på rundt 70 millioner kroner.

– Vi skal utvikle videre prosjektet de har startet, men vil gjøre de tilpasninger vi mener det er behov for slik at vi treffer markedet på en god måte, sier prosjektleder Rune Bertelsen.

Hovedeiendommen ligger i Gulaksveien 4, mens den andre delen ligger på andre siden av veien og er i dag en parkeringsplass.

– Dette muliggjør ulike konsepter og målgrupper, sier Bertelsen.

I forbindelse med planoppstart er det varslet en utbygging på 80 til 100 leiligheter. Det er planlagt salgsstart høsten 2020.

Marie Mossige

Eiendommen ligger tilbaketrukket fra Marieroveien/Hillevågsveien, ved foten av Eikeberget, og har gode solforhold. Grøntdraget som starter her går opp til det populære turområdet ved Vannassen.

Fjelltun Bibelskole er en kjent institusjon og landemerke i Hillevåg bydel, og har historie tilbake til 1974. Det var Marie Mossige fra gården Eikeberget som gjorde det mulig å bygge Fjelltun Bibelskole og Studentheim. Hun var et kjent navn i både bydelen og misjonskretser. På sine eldre dager tilbød hun å gi fra seg gården til kommunen, i bytte mot at NLM fikk tomten der Fjelltun ligger.

Stor aktivitet

Det har gjennom disse årene også vært både barnelag, barnehage og bedehusforsamling knyttet til Fjelltuns lokaler, og de siste 20 årene har både lokalradioen pTro og regionkontoret for NLM hatt sine lokaler på Fjelltun.

– Marie Mossige har betydd svært mye for misjonsarbeidet her i distriktet, og vi har mye å takke henne for, sier Jan Ove Selstø, styreleder i Region Sørvest av NLM og Fjelltun Eiendom.

Marie Mossige døde i 1974, 87 år gammel, men fikk oppleve innvielsen.

NLM kommer ikke til å forlate Fjelltun helt, de vil ha anledning til å bruke sameiets felleslokaler ved behov.

NLM region sørvest driver et rikt og variert arbeid i de fleste kommunene fra Fitjar i nord til Kvinesdal i sør, med møter på bedehus, foreninger og andre nære fellesskapsgrupper – og ikke minst et stort arbeid blant barn og unge. Det er også stor aktivitet på de fem leirstedene i regionen, det er flere lokalradioer, barnehager, grunnskoler og videregående skoler. NLM driver også gjenbruksbutikker flere steder i regionen.