Base skal bygge for politiet på Gardermoen

Politiet har tildelt Base Property kontrakt for lokaler til forlenget lagring av beslag. Politiet tar i bruk det nye lokalet i løpet av våren 2022.

I første fase vil lagerarealet være 2500 kvadratmeter med et premiss om mulighet for utvidelse. Det sentrale lageret skal romme beslag fra politidistrikter og særorgan i avsluttede eller uoppklarte saker med strafferamme på seks år eller mer, og som i dag oppbevares lokalt.

– At et hensiktsmessig lager nå er på plass er av stor betydning for den generelle rettssikkerheten. Utvidet oppbevaring av bevis og opprettholdelse av beslag i avgjorte saker der tekniske bevis er av betydning, kan være en forutsetning for å foreta nye og avgjørende undersøkelser i en sak, sier leder for politifagavdelingen, Bjørn Erik Vandvik, i en pressemelding.

Prosjektleder Andreas Poulsson i Base Property sier selskapet er fornøyde med å få tildelt denne kontrakten.

– Fra før har vi bygget nytt sentrallager for Bane NOR på nabotomten, så vi er godt kjent i området og med eiendomsavdelingene i kommunen. Vi ser virkelig frem til å ta fatt på oppgaven med å utvikle et lager som Politiets fellestjenester kan være fornøyde med, sier Poulsson.

Arkitekt er Eder Biesel og tiltaket er del av en bredere gjennomgang og videreutvikling av beslagsområdet etter Riksrevisjonens «Revisjonsrapport 2016 om behandling av beslag i straffesaker i politiet».

Prosjektets strategiske mål har vært å bidra til økt rettssikkerhet og et mer enhetlig og effektivt politi. Gevinstene vil være en mer helhetlig og enhetlig utførelse av beslagsprosessen, frigjøring av ressurser og sikring av notoritet til beslagene.

De innkomne tilbudene ble vurdert ut ifra pris, løsningsforslag og beliggenhet. Base Property skilte seg ut som beste tilbyder. Leieavtalen vil ha en varighet på 10 år.

Det er Betonmast Romerike som skal prosjektere og stå for byggingen. Kontrakten er en totalentreprise, og kontraktsummen er på om lag 44 millioner kroner ekskl. mva.

– Vi er glade for å ha fått denne kontrakten. Nå gleder vi oss til å komme i gang med byggingen, sier Svein Rennan, daglig leder i Betonmast Romerike.