Melberg Partners – MP Energy Advisory – flytter inn i K8

Om mindre enn ett år flytter Melberg Partners inn i 9. etasje i K8.


Daglig leder Marius Firing tar med seg et solid team av rådgivere til det nye høyhuset i St. Olavs-kvartalet. Selskapet er leverandør av kommersielle og finansielle rådgivningstjenester til energisektoren, samt entreprenørskap innen fornybart.

– Her har vi funnet den ideelle beliggenheten, her vil vi trives, fastslår Firing på befaring 50 meter til værs i råbygget som nå har reist seg 11 etasjer over bakken.

Firing og hans kollegaer legger beslag på deler av 9. etasje. Totalt teller Melberg Partners 16 medarbeidere, men søker ytterligere vekst.

Daglig leder Andreas Poulsson i Base Property, viser Firing rundt på byggeplassen, han sier fleksibiliteten i K8 gjør det mulig for Melberg Partners å vokse.

– Kjernen med trapp og heis er plassert i midten, som gjør at vi kan dele opp etasjene på en god måte. Lokalene er innredet effektivt, slik at leietaker har mulighet til fortetting og rekruttering av flere ansatte, sier Poulsson.

For Firing og hans kollegaer, er det ikke bare beliggenheten og utsikten som betyr noe. Selskapet legger også stor vekt på å komme til et bygg som er miljø- og energivennlig, som representerer og symboliserer verdier som er viktige for dem, samt nær kollektivtransport som tog og buss.

– Dette bygget representerer i så måte framtidens arbeidsplasser, noe som ikke minst er viktig med tanke på å rekruttere de beste hodene som søker vekst, sier Firing.

K8’s visjon er samfunnsnytte, trivsel og vekst. Bygget skal miljøsertifiseres som Breeam Excellent og helsesertifiseres som Well Gold.

– Vi ser at dette betyr mer og mer for både selskapers ansatte og eiere. Og det gjør det også for oss som utbygger, sier Poulsson.

TA KONTAKT FOR NÆRMERE PRESENTASJON!

Siri Ommedal er markedsansvarlig og håndterer små og store leietakere. Ta kontakt!

Telefon: 917 48 077
E-post: si@baseproperty.no