God drift og økt egenkapital

Konsernregnskapet for Base Gruppen AS viser et driftsresultat på 43 millioner kroner (EBITDA) i 2020, mens egenkapitalen økte fra 200 til 350 millioner kroner.

Omsetningen var på 327 millioner kroner, etter finanskostnader, nedskrivinger og skatt endte resultatet på minus 10 millioner kroner.

– Det negative resultatet skyldes blant annet at vi kun hadde ett mindre eiendomssalg i 2021, samtidig som vi har hatt avskrivinger på noen større prosjekter, forklarer konsernsjef Alfred Ydstebø.

I 2020 ble det en del endringer i selskapsstrukturen. Blant annet ble helse- og omsorgsbedriften Abri Dialogue solgt, samtidig som Base Bolig er konsolidert inn i konsernet etter at eierposten er økt til over 50 prosent.

– Vi har stor tro på Base Bolig og har derfor vektet oss opp gjennom utøvelse av opsjoner. Selskapet har hatt et år med stabil og solid drift, med oppstart av flere større boligprosjekter, sier Ydstebø.

I Base Property har Base Gruppen tatt tilbake 100 prosents eierskap og det blir et hektisk og aktivt år for dette selskapet. I sommer starter byggingen av K8, høyhuset i Knud Holms gate, og i høst starter blant annet byggingen av nytt bevislager for politiet på Gardermoen.

– Totalt vil konsernet Base Gruppen starte opp prosjekter for nærmere 2 milliarder kroner i 2021, sier Ydstebø.
Våren 2021 var det også oppstart av Stafr Consulting, et prosjektrådgivningsselskap som fokuserer på det grønne skiftet.

– Dette selskapet skal operere uavhengig av Base Gruppen og være et tilskudd til det allerede etablerte og faglig sterke konsulentmiljøet vi har her i regionen, sier Ydstebø.

I 2020 endret også hjelpearbeidet vårt i Libanon navn fra Abri Aid til Base Aid.