Informasjonsmøte om hotell på Kvitsøy

Torsdag 19. april presenterte Base Property planene om et nytt hotell på Kvitsøy for innbyggerne i kommunen.

Planene er allerede blitt kjent gjennom mediene, de ble også presentert for formannskapet i fjor høst. Det har derfor vært stor interesse blant innbyggerne om den videre prosessen.

– Slike møter er noe av det viktigste vi gjør. Uten innspill fra befolkningen, eller åpenhet fra vår side, er slike prosjekter ikke realiserbare, sier daglig leder Alfred Ydstebø i Base Property, som selv ledet informasjonsmøtet.

Mye folk
Det møtte opp 63 personer i Aktivitetshallen, og engasjementet var stort. Det var i sum en positiv stemning for hotellet, men flere uttrykte bekymring for hvilke konsekvenser en slik etablering kan få.

Les også: Snøhetta blir arkitekter for hotellet på Kvitsøy

Det ble stilt spørsmål både ved størrelse, økt biltrafikk og om hvor mange lokale arbeidsplasser som blir skapt utover de som går direkte på hotelldriften.

Muligheter og utfordringer
Ydstebø pekte på at et hotell av en slik størrelse åpner for muligheter blant annet innenfor opplevelser, og nevnte eksempler som kajakkutleie og havfiske.

– Dette prosjektet gir Kvitsøy mange muligheter, men vi er veldig klar over at det også byr på store utfordringer. Det er derfor vi er her i dag, sa Ydstebø.