Skal utvikle og leie ut Godesetdalen 8

Base Property AS har inngått en avtale med Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS om utvikling og utleie av Godesetdalen 8 på Forus.

Base Property skal levere rådgivningstjenester og stå for markedskontakt, utviklingskompetanse og den lokale tilknytningen. Selskapet skal også forhandle med aktuelle leietakere og utarbeide forslag til tilpasninger.

Godesetdalen 8 har et bruttoareal på 15.599 m² og et parkeringsanlegg på 7.355 m². Det meste av arealet benyttes i dag av Aker Solutions, mens de øverste etasjene nå er ledige. Hele bygget kan bli ledig for nye leietakere i 2021.

Base Property og Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS skal i samarbeid med Fasett og Magu Design utvikle et nytt konsept for bygget, tilpasset markedssituasjonen. Det kan også bety endring av fasade hvis det anses hensiktsmessig.

    • For flere opplysninger, ta kontakt med markedsansvarlig Jan Christian Drarvik på e-post.