Base Gruppen er ny partner i Grønn by

Det er nå 18 partnere i stiftelsen, foruten Base er også Bate boliglag og Ivar (interkommunalt vann, avløp og renovasjon) nye partnere fra 2018.

Det er nå 18 partnere i stiftelsen, foruten Base er også Bate boliglag og Ivar (interkommunalt vann, avløp og renovasjon) nye partnere fra 2018.

Grønn by er en frittstående stiftelse som arbeider med bærekraft og miljøbevissthet i Stavanger-regionen – og som ble grunnlagt i 1993. Partnerne er betydningsfulle organisasjoner og bedrifter som gjennom sin virksomhet påvirker samfunnsutviklingen i regionen. Grønn by skal dele bærekraftige løsninger i et langsiktig og helhetlig perspektiv som skaper forutsigbarhet.

Grønn by skal skape merverdi for partnerne i nettverket, samtidig som medlemmene bidrar inn i nettverket med erfaringer, kompetanse og synspunkter som viktige samfunnsaktører.

Organisasjonene i nettverket representerer en bred og mangfoldig kompetanse. Daglig leder er Elin Schanche og Enova er hovedsponsor.

Alle organisasjonene i nettverket har et samfunnsansvar og partnerskapet skal bestå av organisasjoner og bedrifter som er:

  • pådrivere for bærekraftig verdiskaping og innovativ bærekraftig utvikling
  • av samfunnsmessig betydning og har gjennomføringskraft
  • en del av et mangfold av aktører fra industri, kapital, handel, service, eiendomsaktører, offentlig sektor og akademia
  • kan jobbe sammen mot stiftelsens felles mål
Elin Schanche.