Flere prosjekter enn noen gang – stor fart inn i 2019

Prosjektlederne Rune Bertelsen (t.v.), Andreas Poulsson og Odd-Are Njå har nok å holde fingrene i.

2018 er året Base Gruppen tar steget opp til å bli en av distriktets største utbyggere. Ved utgangen er «ordreboken» større enn noen gang, nå gleder vi oss til fortsettelsen.

Snart 12 år etter oppstarten er Base Gruppen i ferd med å bli en av distriktets største utbyggere. Selskapene Base Property og Base Bolig har for tiden over 10 større prosjekter under utvikling. Estimert kostnad på prosjektene er rundt 6 milliarder kroner.

I tillegg kommer blant annet tomten i Sandvigå/Bjergsted og den store utbyggingen i Paradis – sammen med Bane Nor Eiendom og Aker-eide FP Eiendom.

Det er nå i alt 12 ansatte i Base Gruppen/Base Bolig/Base Property.

– Vi har medarbeidere vi er stolte av, som utgjør et særdeles kompetent og motivert lag. Sammen med samarbeidspartnere, kunder og leietakere er de helt avgjørende for at vi skal kunne nå ambisjonene våre, sier konsernsjef Alfred Ydstebø.

Han sier det har vært et år preget av uvanlig stor aktivitet – og av prosjekter med stor spennvidde.

– Vi har en portefølje vi er svært fornøyd med, sier han.

Abri Dialogue og Aid
Datterselskapet Abri Dialogue har siden oppstarten og oppkjøpet av Dialogue i 2017 blitt en betydelig tjenesteleverandør innen privat omsorg, med avtaler i 34 kommuner over hele landet. Selskapet holder til i Solakrossen og engasjerer over 250 hel- og deltidsansatte – og leverer tjenester innen BPA (brukerstyrt personlig assistanse), bo-, omsorgstjenester og rus.

Og i Libanon går hjelpearbeidet til Abri Aid sin gang, i år har vi vært på seks oppdrag blant flyktninger langs den syriske grensen. Nytt oppdrag venter i begynnelsen av januar.

Travle prosjektledere
I Hermetikken i Niels Juels gate 50 i Stavanger sitter prosjektlederne Andreas Poulsson, Odd-Are Njå og Rune Bertelsen og har hendene fulle.

– Det mest kjente prosjektet til Base Property er nok høyhuset i Knud Holms gate 8, men vi har mange flere å henge fingrene i, blant annet 10.000 m² i Nordsjø Kontorpark i Haugesund, utbyggingen i Kiruna og det gamle rådhuset i Sandnes. I tillegg krever forprosjekteringen av utbyggingen i Paradis mye, sier Andreas Poulsson, som har vært i selskapet siden 2010.

Aller først inn sammen med Alfred i oppstarten i 2007 er Odd-Are Njå, som nå er prosjektleder i Base Bolig. Selskapet bygger i Randaberg sentrum,  i Ledaal Park, det bygges i Ovalen i Sandnes og det bygges snart både på Jåttå og på Rådhusmarka i Sandnes.

– Det føles nesten som det bygges overalt, aktivitetsnivået er veldig høyt. Og så har vi nettopp overlevert Bjergsted Trio til 31 meget fornøyde kjøpere. Det er dette vi lever og ånder for, så nye prosjekter er velkomne, sier Njå.

Han har vært med i 12 år med opp- og nedturer.

– Vi har blant annet vært gjennom to finanskriser, alle vet hvordan det preget bransjen, sier han, som kom til Base-systemet fra Privatmegleren og hadde de 10 Norwegian Wood-boligene i Grashaugveien på Gausel som sitt første prosjekt.

Saken fortsetter under bildet.

Grashaugveien, ferdigstilt til Stavanger2008.

I høst fikk han selskap som prosjektleder av Rune Bertelsen. Rune kommer fra EiendomsMegler 1-systemet og kjenner alle sider av boligmarkedet.

– Jeg blir prosjektleder for deler av utbyggingen på Jåttå, der vi starter med Husene i Skogen, og har også en rekke andre prosjekter under planlegging, sier han.

Tett og forutsigbart
Farten inn i 2019 er stor, og utfordringene er mange.

– Neste år blir samspill og forutsigbarhet nøkkelord. I Base er vi opptatt av samspillet mellom samfunn og næringsliv. Sammen må vi evne å skape nye og fremtidsrettede arbeidsplasser, attraktive boområder og naturlige møteplasser. For å få gode løsninger må samspillet være tett og forutsigbart, sier Alfred Ydstebø.

Han mener tilpassede sentrumsplaner, arealplaner og regionalplaner blir viktige og grunnleggende for at regionen skal trekke til seg gode krefter og hoder.

– Det må fokuseres på medvirkning og involvering i alle faser og på alle nivåer. Vi ønsker at dette samspillet skal prege 2019, lokalt og regionalt, sier han.

Alfred Ydstebø.

Sentrumsparken, Randaberg

 • 46 leiligheter og 2500 m² næring.
 • Samarbeidspartner: Ineo Eiendom.
 • Entreprenør: Jærentreprenør.

Rådhusmarka, Sandnes

 • 250 boliger.
 • Samarbeidspartner: Ineo Eiendom.
 • Utviklingsavtale: Jærentreprenør.

Rådhuset, Sandnes

 • Helsepark og nytt kontorbygg, totalt 13.000 m².
 • Utviklingsavtale: Backe Rogaland.

Ovalen, Sandnes

 • 55 leiligheter, 4000 m² næring.
 • Samarbeidspartner: Ineo Eiendom.
 • Entreprenør: Skanska.

Havneparken A7, Sandnes

 • Leiligheter, hotell og næring.
 • Samarbeidspartner: Ineo Eiendom.
 • Utviklingsavtale: Skanska.

Ledaal Park, Stavanger

 • 36 leiligheter.
 • Entreprenør: Backe Rogaland.

Jåttå Utbygging, Stavanger

 • 900 boliger og leiligheter.
 • Samarbeidspartner: Ineo Eiendom.

Knud Holms gate 8, Stavanger

 • Kontorbygg med 17.000 m² og 750 arbeidsplasser.
 • Utviklingsavtale: Skanska.

Kulimportkaien, Stavanger

 • 155 leiligheter.
 • Samarbeidsavtale: Skanska.
 • Entreprenør: Skanska.

Forusbeen 35, Stavanger

 • 290 boliger og næring.
 • Samarbeidspartner: Norwegian Property.

Husene i Skogen, Stavanger

 • 98 leiligheter.
 • Samarbeidspartner: Ineo Eiendom.
 • Utviklingsavtale: Faber Bygg.

Kiruna, Sverige

 • Kvartal i «nye» Kiruna med hotell og næring, 29.000 m².
 • Utviklingsavtale: Hent.