Lnett i Jærveien har fått BREEAM Outstanding

Ordfører Stanley Wirak (t.v) stilte opp for å markere at bygget til Lnett i Jærveien er sertifisert til BREEAM-NOR Outstanding. Videre ser vi Andreas Poulsson fra Base, Håvard Tamburstuen fra Lnett og BREEAM-revisor Hege Aasbø fra Veni.

I forrige uke ble nybygget til Lnett i Jærveien 35 i Sandnes klassifisert som den høyeste miljøstandarden, BREEAM-NOR Outstanding.

Dette er det høyeste sertifiseringsnivået og det syvende bygget i Norge som når nivået Outstanding, det andre i Rogaland. Det første er Finansparken i Bjergsted i Stavanger.

– I utgangspunktet var nivået lagt på Excellent, men da vi så hvor god score som ble nådd i de ulike kategoriene, endret vi ambisjonen til det høyeste nivået, sier prosjektleder Andreas Poulsson hos byggherre Base Property.

Lnett satte selv krav til klassifiseringen Excellent, men det var entreprenørene som identifiserte muligheten til å nå Outstanding underveis i byggingen.

Jærveien 35 er bygget i massivtre og arealet er 8.673 kvadratmeter fordelt på fem etasjer, fire av dem over bakkenivå.
Lnett overtok bygget senhøstes 2021, administrerende direktør Håvard Tamburstuen sier selskapets oppgave er å sørge for et strømnett som gjør at samfunnet lykkes med elektrifisering og det grønne skiftet.

– Vi gjør en jobb som bidrar til at andre lykkes med bærekraft. Samtidig ønsker vi også selv å gå foran hvis vi kan. Derfor er det spesielt gledelig med et nytt bærekraftig bygg, sier Tamburstuen.

Totalentreprenører har vært Backe Rogaland og Caverion.

– Byggebransjen har over lang tid hatt alt for høyt forbruk av energi og råvarer. Nå arbeider vi hardt for å finne gode og bærekraftige løsninger, der gjenbruk og sirkulærøkonomi spiller en nøkkelrolle, sier Sjur Hana, administrerende direktør i Backe.

For alle aktørene har BREEAM-sertifisering vært viktig.

– Først og fremst fordi det er bra for miljøet, men vi legger heller ikke skjul på at det også gir en høyere markedsverdi å bli sertifisert i henhold til en anerkjent standard. Og i mange tilfeller, som i dette, er det noe kunden krever, enten de skal kjøpe eller leie i bygget, sier Poulsson.

Det er teknologi- og innovasjonsselskapet Veni som har vært revisor for sertifiseringen, arkitekt har vært Saaha, og under markeringen i Jærveien 35 var også Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) til stede.

– Det er utrolig kjekt å se hva dere har fått til her på den gamle rådhustomten. Sandnes kan være stolte over at vi har utbyggere og bedrifter som setter miljø og bærekraft så høyt. Fra før er vi Norges mest attraktive by og nå har vi jammen meg også et bygg som er «outstanding», sa Wirak i sin hilsen til byggherre, huseier og entreprenører.

Fakta

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) ble lansert i 1990. Siden har over 550.000 bygg blitt sertifisert etter metoden. Metoden brukes nå i mer enn 70 land over hele verden.

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon, utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsbransjen. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele prosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrering av bærekraftig tenkning i alle ledd.

Et BREEAM-NOR-sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi, samt forurensning.