Kranselag for Bjergsted Trio

Kransekaken var byttet ut med grillmat og bløtkake, men nær 70 personer var til stede da byggherre, entreprenør, arkitekter, konsulenter og fagfolk markerte at Bjergsted Trio nærmer seg ferdigstillelse.

– Vi leverer på skjema. Det har vært noen forsinkelser, men det har vi tatt inn igjen takket være flinke folk, sier daglig leder Hans Kristian Aasland i Jærentreprenør.

Som planlagt i juli

På byggeplassen har han hatt Mads H. Rostrup til å styre troppene og alt går etter innflytningsplanen.

– De første kommer inn i juli, som planlagt, sier han.

Rostrup har til daglig hatt rundt 50 personer fra de forskjellige fagområdene, og  tirsdag ble det tradisjonelle kranselaget arrangert. Prosjektleder Odd-Are Njå i Base Bolig er tydelig på at det meste har gått som planlagt.

– Dette er et prosjekt alle involverte kan være stolte over. Nå når det nærmer seg ferdigstillelse kan vi se hvor bra det blir. Også naboene skal bli fornøyde, det er jeg veldig trygg på, sier prosjektleder Odd-Are Njå i Base Bolig.

Også Stig Thorsen i Novaform, som har vært byggherre for prosjektet, er fornøyd.

– Noen skjær i sjøen, eller humper på veien, har det jo vært. Men vi har håndtert det som er kommet og er à jour, sier han.