Sammen om utbygging i Paradis

Planen er å bygge en helt ny bydel med bolig og næring, som understøtter målet i kommuneplanen om at Stavanger skal være regionens viktigste senter som et attraktivt bo- og arbeidssted.

– For Base er dette en gyllen mulighet til å være med og utvikle en helt ny og urban bydel i randsonen av sentrum i løpet av de neste 10 til 15 årene, sier konsernsjef i Base Gruppen, Alfred Ydstebø.

Det er inngått en intensjonsavtale med Aker BP om å samlokalisere de ulike kontorene de har i Stavanger-området til Paradis. Kommersiell direktør Anders Hannevik sier det for dem er viktig å være tett på prosessen fra første fase.

– Utfordringen framover er ikke bare å få tak i nok hoder, men også de beste hodene. Da vil en lokalisering tett på sentrum og tett på kollektivaksen være en viktig faktor. Med en beliggenhet som Paradis vil vi også være mindre utsatt for konjunktursvingninger, sier Hannevik.

Han understreker at Aker BPs intensjon er å være leietaker, ikke utbygger.

Urbant levemønster
Sentralt i utbyggingsområdet ligger Paradis stasjon.

– Effektive kollektivløsninger, sterke bysentrum og et urbant levemønster er det som allerede nå og i generasjoner fremover vil være den sterkeste driveren for hvor folk flest vil velge å bosette seg. I planleggingen av Paradis tar vi denne tenkningen med oss, sier Nicolay Schreuder, prosjektdirektør Bane NOR Eiendom.

Utbyggingsområdet starter innerst ved Hillevågsvatnet og omfatter den gamle godsterminalen og ut til Strømsbrua.

250.000 kvadratmeter
Paradis skal være en selvstendig og attraktiv del av Stavanger, med kontor- og næringsbygg, boområder, aktiviteter, fremtidsrettede kvaliteter og spennende tilbud som tiltrekker mennesker fra hele regionen.

Paradis har gåavstand til det meste Stavanger har å by på – et sted der mennesker i ulike faser ønsker å bo og etablere seg, jobbe og leve.

Planene omfatter utvikling av cirka 250.000 kvadratmeter, med hovedvekt på kontorarbeidsplasser, men også hotell, bolig og andre nærings- og serviceformål. Området dekker rundt 70 mål.

Samspill med kommunen
Torstein Storækre i FP Eiendom sier de vil bidra til at Paradis blir regionens mest attraktive område for næringsliv og et levende bomiljø.

– Vi har bevist at vi kan gjøre det på Fornebu i samarbeid med andre. Nå vil vi gjøre det samme i Paradis i samspill med andre. Paradis har en unik sentrumsnær beliggenhet. Vi ser frem til å utvikle området i samarbeid med partnere, fremtidige leietakere, naboer, beboere og Stavanger kommune, sier han.