Base selger K8 til Storebrand

Salget skjer nå, men Base skal ha prosjektledelse og forvaltningsansvaret i en periode framover. Prisen er rett i underkant av 1,1 milliarder kroner.

Konsernsjef Alfred Ydstebø i Base sier det har vært interesse fra flere hold helt siden reguleringsplanen ble vedtatt i august 2020, en interesse som har økt i takt med at bygget har reist seg. Nå var tiden inne.

– Det har vært viktig for oss å fullføre prosjektet før vi vurderte salg eller partnerskap. Med avtalen som nå inngås får vi anledning til det – i Storebrand har vi funnet en eier som er opptatt av byutvikling, som står for langsiktighet og trygghet for leietakere, besøkende og publikum for øvrig. Det betyr veldig mye for oss, sier Ydstebø.

I en periode framover skal Base ivareta driften av K8, fortsatt være kontaktpunkt for omgivelsene, samt sørge for at utomhusområdet med ny park ferdigstilles.

– Det gjør at overgangen til ny eier blir sømløs og preget av kontinuitet, sier Ydstebø.

Ydstebø sier det har vært et stort, komplekst og krevende prosjekt, der ambisjonsnivået når det gjelder miljøstandard og energieffektivitet fra dag én ble lagt på høyeste nivå.

– Det har hvilt et stort ansvar på skuldrene våre, men vi hadde heldigvis et stort flertall av visjonære politikere i ryggen. Det var helt avgjørende for at vi i det hele tatt gikk i gang med prosjektet. Og underveis er det mange som har heiet på oss, sier han.

Ydstebø sier han er veldig stolt over å ha fått tillit fra store og solide leietakere. Han trekker også fram takterrassen i 16. etasje som er åpen for publikum, samt de velrennomerte restaurantene som er etablert sammen med byens nyeste konferansesal.

 – Toppetasjen har blitt en attraksjon for både innbyggere og tilreisende, sier han.

Han legger ikke skjul på at prosjektet har vært krevende for Base, men også for entreprenører, leverandører og andre involverte.

– Det har vært mange gode krefter som har jobbet sammen, her vil jeg gjerne nevne kommuneadministrasjonen. Resultatet har blitt over all forventning, vi har oppnådd det vi ønsket både når det gjelder innhold og arkitektur. Den siste brikken, den nye parken, kommer også på plass i løpet av høsten. Det kan mange glede seg til, sier Ydstebø.

Porteføljeforvalter Linn Idsø Brenne i Storebrand Livsforsikring sier de har fulgt prosjektet fra en tidlig fase.

– Vi er imponert over Base sin gjennomføringsevne av et så komplisert prosjekt som K8. Vi er derfor veldig glade for å ha kommet i mål med å kjøpe bygget på vegne av våre kunder i livselskapet. Vi er overbevist om at regionen fremdeles vil utvikle seg sterkt og at investeringen vil gi god avkastning til våre kunder, sier hun.

Brenne sier Nord-Jæren er en svært spennende region, der Storebrand allerede er godt til stede som eier av Kvadrat. Nå ser de fram til å utvide porteføljen med Stavangers nye storstue.

– Vår investeringsfilosofi er tuftet på det grønne skiftet, i K8 får vi et økologisk, sosialt og økonomisk bærekraftig bygg. Å bli eier av et bygg som skal sertifiseres som Breeam Excellent, og kanskje Outstanding, samt Well Platinum, er en stor fjær i hatten for oss, sier Brenne.

Salgsrådgiver i transaksjonen har vært Colliers. Juridisk rådgiver for selger var CMS Kluge, mens Thommessen var juridisk rådgiver for kjøper.

Konsernsjef Alfred Ydstebø i Base og porteføljeforvalter Linn Idsø Brenne i Storebrand Livsforsikring tok en selfie på toppen av K8, på terrassen i 16. etasje.