Forhåndssalg og
informasjonsmøte
Eikeparken

I forbindelse med forhåndssalg av Eikeparken, inviterer vi til informasjonsmøte i NLMs gamle lokaler i Gulaksveien 4. Møtet er onsdag 12. juni og starter klokken 17.

Her blir det en presentasjon av prosjektet og mulighet til å se modell av utbyggingen, eventuell hjelp til å velge leilighet sammen med Jeanette Tunge og Rune Bertelsen fra Base – og selvfølgelig både kaffe/te og noe å bite i.

– De som har meldt interesse for prosjektet de siste månedene, har fått oversendt all informasjon de trenger. Denne informasjonen vil vi også presentere innledningsvis på møtet, sier Bertelsen.

Base har jobbet med reguleringen av eiendommene siden 2019.

– Etter at kommunen godkjente prosjektet i fjor sommer, skal det nå legges ut 66 boliger i første byggetrinn, sier Bertelsen.

Det er også klart at boligbyggelaget Bori blir partner i Eikeparken. De har hovedkontor på Lillestrøm og utvider nå nedslagsfeltet på Romerike til også å gjelde Stavanger.
Det er boligprosjektet Eikeparken i Gulaksveien på Kristianslyst Bori og Base skal samarbeide om.

I Bori får Base en partner med erfaring fra 1946, men som de siste årene har gått utover Romerikes grenser og blitt med i prosjekter i blant annet Bergen og Haugesund.

– Vi betrakter Stavanger som et vekstområde, der økning i befolkningen og urbaniseringstrender på Nord-Jæren hele tiden skaper behov for nye boliger. Dette behovet ønsker vi å være med å dekke, sier administrerende direktør Johnny Brevik i Bori-gruppen.

Brevik sier dette om valget av samarbeidspartner:

– Ved å velge en etablert aktører som Base, med et godt omdømme og en pålitelig historie med vellykkede prosjekter, får vi en samarbeidspartner med god kjennskap til lokale forhold, regelverk og behov.

Rune Bertelsen sier byggingen kan starte etter jul.

– Går alt etter planen kan rivearbeidene starte i høst og byggingen etter jul. Vi skal i tillegg til boligprosjektet også oppgradere Gulaksveien og Timoteiveien utenfor tomtegrensene. Det offentlige parkdraget og turstien opp mot Vannassen skal også fremstå i ny drakt, sier han.

Det er inngått avtale med Veidekke om at de skal være totalentreprenør. Dark Arkitekter vil følge prosjektet videre og det er Base som selv står for salget.

– Markedet for nye boliger har vært trått en periode. Høye renter og usikre tider har vært en hovedårsak. Det er ingen grunn til å tro at prisene fremover skal synke. Kjøper man ny bolig til fast pris i dag kan kjøpere få en positiv utvikling på egen bolig mens de venter på den nye, sier Bertelsen.

Kontakt:

Jeanette Tunge
Telefon: 992 97 670
E-post: jt@basebolig.no

Rune Bertelsen
Telefon: 928 06 290
E-post: rb@basebolig.no