Prima Nordic kjøper Abri Dialogue fra Base

Abri Dialogue AS ble etablert i 2017 da Abri Vekst AS kjøpte Dialogue Drude Berentsen AS og tilhørende datterselskaper.

Abri Dialogue leverer tjenester innenfor brukerstyrt personlig assistanse (BPA), miljøtjenester, hjemmeservice og rusomsorg.

Abri Dialogue har sitt hovedkontor i Sola og avdelingskontor i Oslo. Selskapet har BPA-konsesjon i 69 kommuner.

Overtakelsen gjøres gjeldende fra 31. desember 2020.

Abri Aid, som driver hjelpearbeid blant syriske flyktninger i Libanon, endrer ved denne anledningen navn til Base Aid.