INFORMASJONSSKRIV FARGEHUSENE


Dersom du ønsker å motta informasjon på e-post fra byggherre og entreprenør om for eksempel framdrift, støyende arbeider og annet som angår byggingen av Fargehusene, vennligst fyll ut skjemaet og send det til oss.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

KLAGER FARGEHUSENE


Dersom noen ønsker å klage på byggingen av Fargehusene i Haugesundsgata under anleggsperioden, det være seg støy, støv, mangel på informasjon eller andre forhold, vennligst fyll ut skjemaet under og vi vil behandle klagen innen kort tid.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Byggherre

Entreprenør