Hvor fort må du flytte dersom du selger huset ditt til utviklingsformål?

I Base er vi opptatt av å finne gode løsninger som er tilpasset dine behov og ønsker.

Fordi regulering gjerne er en langvarig prosess, vil man ofte ha god tid og fleksibilitet på hvor lenge man kan bli boende i huset sitt og når overtakelse skal skje. Overtakelse kan for eksempel skyves frem i tid, eller at man kan leie huset sitt tilbake for en rimelig pris. Base har et langsiktig perspektiv på alle utviklingsprosesser, og er en løsningsorientert medspiller for alle samarbeidspartnere.

Hvor lang tid tar en utviklingsprosess?

I Base har vi lang erfaring og kompetanse på utvikling og regulering. Vi vil derfor raskt kunne gi deg et innblikk i hva man kan forvente og hvordan man kan optimalisere denne prosessen.

En utviklingsprosess kan ta tid, det er viktig å være klar over. Noen saker er lettere enn andre, avhengig av hvor komplekst prosjekt det er. Prosjektet skal ofte igjennom en omfattende reguleringsprosess, og man er avhengig av offentlige myndigheters håndtering og tider. Base er opptatt av åpenhet i alle deler av utviklingsprosesser og gode kommunikasjonslinjer underveis.

Hvilke skattemessige konsekvenser kan du forvente?

Base er opptatt av at skatteproblematikken løses på en ordentlig måte til det beste for begge parter, og at du skal få nok innsikt til å kunne ta gode valg.

Salg av bolig for utviklingsformål kan ha skattemessige følger for selger. Hvorvidt det påløper skatt, er en vurdering som må gjøres i hvert enkelte tilfelle. Base har den nødvendige kompetansen til å gjøre slike skattemessige vurderinger inhouse. Vi kan også sette deg i kontakt med uavhengige rådgivere,

Hva med nabolaget?

I Base har vi alltid mål om at nabolaget blir bedre etter utvikling av eiendommen.

Du er kanskje opptatt av naboene og nabolaget du flytter fra? Særlig hvis du skiller ut en del av egen tomt og blir boende ved siden av et utviklingsprosjekt. Uansett om du har et personlig forhold til eiendommen og menneskene som måtte bo i nærheten eller ikke, så kan det være interessant å forhøre seg om hvordan utvikling vil påvirke nabolaget. Det er vi i Base også opptatt av, for vi utvikler for vår felles framtid.

Hva er din tomt verdt?

Base kan vurdere potensialet i tomten etter utvikling, og ikke minst: Risikoen i prosjektet ved behov for regulering.

Mange forhold kan påvirke eiendommens verdi; utnyttelse, formål, størrelse, beliggenhet, utsikt og solforhold og avstand til offentlig kommunikasjon med mer. Base har lang og god erfaring med verdivurderinger og reguleringsprosesser, og er opptatt av å gi deg raske og presise svar.

Hvem kan være interessert i å kjøpe tomten din?

I Base har vi kompetansen til å gjøre en vurdering av eiendommens verdi og gi deg økt kunnskap og råd om veien videre.

Både små og store utbyggere kan være interessert i eiendommen din. Det kan være for å transformere eksisterende bebyggelse, bygge nytt eller utvikle en ubebygget tomt. Som oftest er det mange fordeler med å gå til en profesjonell aktør som Base: God og riktig betaling er en slik fordel. En trygg og ryddig prosess er en annen.