Base selger K8 til Storebrand

Base selger K8 til Storebrand

Salget skjer nå, men Base skal ha prosjektledelse og forvaltningsansvaret i en periode framover. Prisen er rett i underkant av 1,1 milliarder kroner.

Konsernsjef Alfred Ydstebø i Base sier det har vært interesse fra flere hold helt siden reguleringsplanen ble vedtatt i august 2020, en interesse som har økt i takt med at bygget har reist seg. Nå var tiden inne.

– Det har vært viktig for oss å fullføre prosjektet før vi vurderte salg eller partnerskap. Med avtalen som nå inngås får vi anledning til det – i Storebrand har vi funnet en eier som er opptatt av byutvikling, som står for langsiktighet og trygghet for leietakere, besøkende og publikum for øvrig. Det betyr veldig mye for oss, sier Ydstebø.

I en periode framover skal Base ivareta driften av K8, fortsatt være kontaktpunkt for omgivelsene, samt sørge for at utomhusområdet med ny park ferdigstilles.

– Det gjør at overgangen til ny eier blir sømløs og preget av kontinuitet, sier Ydstebø.

Ydstebø sier det har vært et stort, komplekst og krevende prosjekt, der ambisjonsnivået når det gjelder miljøstandard og energieffektivitet fra dag én ble lagt på høyeste nivå.

– Det har hvilt et stort ansvar på skuldrene våre, men vi hadde heldigvis et stort flertall av visjonære politikere i ryggen. Det var helt avgjørende for at vi i det hele tatt gikk i gang med prosjektet. Og underveis er det mange som har heiet på oss, sier han.

Ydstebø sier han er veldig stolt over å ha fått tillit fra store og solide leietakere. Han trekker også fram takterrassen i 16. etasje som er åpen for publikum, samt de velrennomerte restaurantene som er etablert sammen med byens nyeste konferansesal.

 – Toppetasjen har blitt en attraksjon for både innbyggere og tilreisende, sier han.

Han legger ikke skjul på at prosjektet har vært krevende for Base, men også for entreprenører, leverandører og andre involverte.

– Det har vært mange gode krefter som har jobbet sammen, her vil jeg gjerne nevne kommuneadministrasjonen. Resultatet har blitt over all forventning, vi har oppnådd det vi ønsket både når det gjelder innhold og arkitektur. Den siste brikken, den nye parken, kommer også på plass i løpet av høsten. Det kan mange glede seg til, sier Ydstebø.

Porteføljeforvalter Linn Idsø Brenne i Storebrand Livsforsikring sier de har fulgt prosjektet fra en tidlig fase.

– Vi er imponert over Base sin gjennomføringsevne av et så komplisert prosjekt som K8. Vi er derfor veldig glade for å ha kommet i mål med å kjøpe bygget på vegne av våre kunder i livselskapet. Vi er overbevist om at regionen fremdeles vil utvikle seg sterkt og at investeringen vil gi god avkastning til våre kunder, sier hun.

Brenne sier Nord-Jæren er en svært spennende region, der Storebrand allerede er godt til stede som eier av Kvadrat. Nå ser de fram til å utvide porteføljen med Stavangers nye storstue.

– Vår investeringsfilosofi er tuftet på det grønne skiftet, i K8 får vi et økologisk, sosialt og økonomisk bærekraftig bygg. Å bli eier av et bygg som skal sertifiseres som Breeam Excellent, og kanskje Outstanding, samt Well Platinum, er en stor fjær i hatten for oss, sier Brenne.

Salgsrådgiver i transaksjonen har vært Colliers. Juridisk rådgiver for selger var CMS Kluge, mens Thommessen var juridisk rådgiver for kjøper.

Konsernsjef Alfred Ydstebø i Base og porteføljeforvalter Linn Idsø Brenne i Storebrand Livsforsikring tok en selfie på toppen av K8, på terrassen i 16. etasje.

Forhåndssalg og informasjonsmøte Eikeparken

Forhåndssalg og
informasjonsmøte
Eikeparken

I forbindelse med forhåndssalg av Eikeparken, inviterer vi til informasjonsmøte i NLMs gamle lokaler i Gulaksveien 4. Møtet er onsdag 12. juni og starter klokken 17.

Her blir det en presentasjon av prosjektet og mulighet til å se modell av utbyggingen, eventuell hjelp til å velge leilighet sammen med Jeanette Tunge og Rune Bertelsen fra Base – og selvfølgelig både kaffe/te og noe å bite i.

– De som har meldt interesse for prosjektet de siste månedene, har fått oversendt all informasjon de trenger. Denne informasjonen vil vi også presentere innledningsvis på møtet, sier Bertelsen.

Base har jobbet med reguleringen av eiendommene siden 2019.

– Etter at kommunen godkjente prosjektet i fjor sommer, skal det nå legges ut 66 boliger i første byggetrinn, sier Bertelsen.

Det er også klart at boligbyggelaget Bori blir partner i Eikeparken. De har hovedkontor på Lillestrøm og utvider nå nedslagsfeltet på Romerike til også å gjelde Stavanger.
Det er boligprosjektet Eikeparken i Gulaksveien på Kristianslyst Bori og Base skal samarbeide om.

I Bori får Base en partner med erfaring fra 1946, men som de siste årene har gått utover Romerikes grenser og blitt med i prosjekter i blant annet Bergen og Haugesund.

– Vi betrakter Stavanger som et vekstområde, der økning i befolkningen og urbaniseringstrender på Nord-Jæren hele tiden skaper behov for nye boliger. Dette behovet ønsker vi å være med å dekke, sier administrerende direktør Johnny Brevik i Bori-gruppen.

Brevik sier dette om valget av samarbeidspartner:

– Ved å velge en etablert aktører som Base, med et godt omdømme og en pålitelig historie med vellykkede prosjekter, får vi en samarbeidspartner med god kjennskap til lokale forhold, regelverk og behov.

Rune Bertelsen sier byggingen kan starte etter jul.

– Går alt etter planen kan rivearbeidene starte i høst og byggingen etter jul. Vi skal i tillegg til boligprosjektet også oppgradere Gulaksveien og Timoteiveien utenfor tomtegrensene. Det offentlige parkdraget og turstien opp mot Vannassen skal også fremstå i ny drakt, sier han.

Det er inngått avtale med Veidekke om at de skal være totalentreprenør. Dark Arkitekter vil følge prosjektet videre og det er Base som selv står for salget.

– Markedet for nye boliger har vært trått en periode. Høye renter og usikre tider har vært en hovedårsak. Det er ingen grunn til å tro at prisene fremover skal synke. Kjøper man ny bolig til fast pris i dag kan kjøpere få en positiv utvikling på egen bolig mens de venter på den nye, sier Bertelsen.

Kontakt:

Jeanette Tunge
Telefon: 992 97 670
E-post: jt@basebolig.no

Rune Bertelsen
Telefon: 928 06 290
E-post: rb@basebolig.no

Se våre utleieobjekter

Har du flytteplaner og trenger nye lokaler?

Ta kontakt med oss hvis dere ønsker små eller store kontorlokaler med sentral beliggenhet. I Stavanger kan vi tilby sentrumsnære lokaler i høyhuset K8, Bjergsted Terrasse og Hermetikken. På Gausel har vi ledig i Strandsvingen 14 og i Sandnes i Jærveien 35.

Høyhuset K8

Sentrum: I K8 har vi ett lokale igjen, cirka 350 kvadratmeter som tilpasses leietaker. I byens nye storstue er det tre restauranter og gode møtefasiliteter.

Bjergsted Terrasse

Bjergsted: I SR-Bank sine tidligere lokaler kan vi tilby enheter fra 240 til cirka 1500 kvadratmeter. Her er både kantine og auditorium, ligger like over Stavangers havnebasseng.

Strandsvingen 14

Gausel: Her er det god plass, med lokaler fra 250 til 2500 kvadratmeter. Glimrende beliggenhet i forhold til tog og buss.

Hermetikken

Eiganes: Ærverdige lokaler i ditto omgivelser som vi kan tilpasse mindre bedrifter. Bygget fra 1931 ble totalrenovert i 2017.

Jærveien 35

Sandnes: Flotte lokaler i nybygg som er sertifisert som Breeam Excellent. 500 meter fra Langgata.

Garasje og lager

Bjergsted: Her har vi både parkeringsanlegg og muligheter for lager. Innkjøring fra Sandvigå, like ved Konserthuset.

Arrangementer

Eiganes: I øverste etasje i Hermetikkfagskolen ligger ærverdige Festsalen. Åpnet av kong Haakon VII i 1952. Kan brukes til mange anledninger.

«Kontakt meg på telefon 917 48 077 eller e-post

– Siri Ommedal, markedsansvarlig

Hellvik Hus skal bygge for Base Home

Rune Ree i Hellvik Hus og Tom Rune Tjelta i Base ønsker hverandre lykke til med samarbeidet.

Base har omfattende erfaring innen salg og konseptutvikling, mens Hellvik Hus sitter på 75 års erfaring med bygging og gjennomføring. Partnerskapet samler dermed bred erfaring og ekspertise fra begge selskapene.

Denne erfaringen og ekspertisen materialiserer seg gjennom et nytt selskap, Base Home, som skal stå i spissen for en ny satsing på rekkehus og eneboliger på Nord-Jæren.

– Dette gir kundene en trygg og kompetent partner gjennom hele prosessen og sikrer et førsteklasses sluttprodukt, sier Tom Rune Tjelta, daglig leder i Base Home.

Se våre Base Home-prosjekter her.

Selskapet vil ved oppstart ha en betydelig ordrereserve på nærmere 700 millioner kroner, med rundt 100 enheter i porteføljen. Alle prosjektene vil være strategisk plassert, enten sentrumsnært, i nærheten av kollektivtransport eller i nærheten av større arbeidsplasser.

Allerede er 60 av disse enhetene lagt ut for salg, der over 1000 personer har meldt sin interesse.
Det er en felles ambisjon å tilby noe mer enn det som finnes på markedet i dag, med innovative og tilpassede løsninger.

– Vi har tidligere solgt enebolig- og rekkehustomter i store utbygginger. Nå ønsker vi å ta full kontroll for å sikre at Base-prosjektene gjenspeiler vår filosofi fra start til slutt. Med Hellvik Hus som samarbeidspartner er vi trygge på at kvalitet og gjennomføring blir ivaretatt på beste måte, sier Tjelta.

Tjelta sier at partnerskapet representerer en vinn-vinn-situasjon både for Base og Hellvik Hus.

– Og ikke minst for kundene som bygger med oss. Gjennom samarbeidet vil de oppleve at erfaring, ekspertise og innovasjon går hånd i hånd, sier han.

Med en historie tilbake til 1947, er Hellvik Hus en av landets mest erfarne ferdighusprodusenter. I dag har konsernet bak Hellvik Hus, Hellvik Gruppen, om lag 200 ansatte og en årlig omsetning på omtrent 1 milliard kroner.

I tillegg har Hellvik Hus et omfattende kjedekonsept med franchisetakere over store deler av landet. Dermed har Hellvik Hus et solid fotavtrykk i bransjen, og et etablert rykte for å levere kvalitetsboliger. Blant annet hadde Hellvik Hus landets mest fornøyde boligkunder i 2022.

– Vår visjon «Bygg med glede» understreker engasjementet vårt for både våre ansatte og for kundene våre, sier Rune Ree, regiondirektør i Hellvik Hus Sør-Vest.

SLB blir leietaker i K8

Foto: Lars Kristian Aalgaard

Det multinasjonale teknologiselskapet SLB (tidligere Schlumberger) blir leietaker i K8 i Stavanger sentrum. De flytter fra Tananger i Sola kommune.

– Vi er veldig glade for å få SLB som leietaker. Det er nå bare rundt en halv etasje igjen, sier prosjektleder Andreas Poulsson.

Han sier det er svært gledelig at bygget er så å si utleid allerede før det er ferdigstilt.

– Det betyr at vi har truffet godt i markedet, og det er en god nyhet for alle i sentrum at det i løpet av våren etableres rundt 600 nye arbeidsplasser der.

Han sier dette er i tråd med ambisjonene i sentrumsplanen som ble rullert for snart fem år siden.

– Politikerne har truffet med denne planen. Dette er et godt bidrag til deres ambisjoner om fortetting langs kollektivknutepunktene, såkalt kortreist arbeidsliv, og rett og slett mer liv og røre i sentrum, sier Poulsson.

De første som flytter inn i K8 er Misjonskirken, som skal ha sin åpningsgudstjeneste 28. januar. Også andre leietakere har begynt på flyttesjauen.

– I løpet av våren skal alle være på plass, oppe og nede, og det samme gjelder de to publikumsrestaurantene Ilo og Seid, sier Poulsson.